Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2023 r

Niniejsza polityka prywatności dotycząca Sizzling Hot Spot („my”, „nas” lub „nasz”) opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i/lub udostępniać („przetwarzać”) Twoje dane, gdy korzystasz z naszych usług („Usługi”), na przykład gdy:

 • Odwiedź naszą witrynę internetową pod adresem lub dowolną naszą witrynę internetową zawierającą łącze do niniejszej informacji o ochronie prywatności
 • Współpracujesz z nami w inny sposób, w tym w ramach sprzedaży, marketingu lub wydarzeń

Pytania lub wątpliwości? Przeczytanie niniejszej informacji o ochronie prywatności pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i możliwości dotyczące prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, nie korzystaj z naszych Usług. Jeśli nadal masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz
W skrócie:Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.
Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, gdy wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach w Usługach lub w inny sposób, gdy się z nami kontaktujesz.
Dane osobowe podane przez Ciebie. Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Usługami, dokonywanych przez Ciebie wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz.
Wrażliwa informacja. Nie przetwarzamy informacji wrażliwych.
Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a o wszelkich zmianach w tych danych osobowych musisz nas powiadomić.
Informacje zbierane automatycznie
W skrócie: niektóre informacje — takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są gromadzone automatycznie, gdy odwiedzasz nasze Usługi.
Automatycznie zbieramy określone informacje, gdy odwiedzasz Usługi, korzystasz z nich lub poruszasz się po nich. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych Usług oraz inne informacje techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Usług, a także do naszych wewnętrznych celów analitycznych i raportowych.
Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.
Informacje, które zbieramy, obejmują:

 • Dane dziennika i użytkowania. Dane dziennika i użytkowania to informacje związane z usługami, diagnostyką, użytkowaniem i wydajnością, które nasze serwery zbierają automatycznie, gdy uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub z nich korzystasz, i które rejestrujemy w plikach dziennika. W zależności od sposobu interakcji z nami dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ przeglądarki oraz ustawienia i informacje o Twojej aktywności w Usługach (takie jak znaczniki daty/godziny związane z Twoim użytkowaniem, przeglądane strony i pliki , wyszukiwania i inne czynności, które wykonujesz, np. używane funkcje), informacje o zdarzeniach na urządzeniu (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzutami awaryjnymi”) i ustawienia sprzętu).
 • Dane urządzenia. Gromadzimy dane urządzenia, takie jak informacje o komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Usług. W zależności od używanego urządzenia dane urządzenia mogą obejmować takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu, dostawca usług internetowych i/lub operator komórkowy, system operacyjny i informacje o konfiguracji systemu.
 • Dane lokalizacji.Gromadzimy dane lokalizacyjne, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być dokładne lub nieprecyzyjne. Ilość zbieranych przez nas informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Usług. Na przykład możemy używać GPS i innych technologii do gromadzenia danych geolokalizacyjnych, które informują nas o Twojej bieżącej lokalizacji (na podstawie Twojego adresu IP). Możesz zrezygnować z gromadzenia tych informacji, odmawiając dostępu do informacji lub wyłączając ustawienie lokalizacji na swoim urządzeniu. Jeśli jednak zdecydujesz się na rezygnację, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu zapewnienia zgodności z prawem. Za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów, w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług, w tym:

 • Aby wysyłać Ci komunikaty marketingowe i promocyjne. Możemy przetwarzać dane osobowe, które nam przesyłasz, dla naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania naszych marketingowych wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?” poniżej.
 • Aby uratować lub chronić żywotny interes jednostki. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli jest to konieczne, aby uratować lub chronić żywotne interesy danej osoby, na przykład, aby zapobiec szkodom

NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OPIERAMY SIĘ, PRZETWARZAJĄC DANE UŻYTKOWNIKA?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to konieczne i mamy ważny powód prawny (tj. podstawę prawną), aby to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem, np. za Twoją zgodą, w celu przestrzegania przepisów, świadczenia usług dla Ciebie podejmować lub wypełniać nasze zobowiązania umowne, aby chronić Twoje prawa lub realizować nasze uzasadnione interesy biznesowe.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i brytyjskie RODO wymagają od nas wyjaśnienia obowiązujących podstaw prawnych, na których się opieramy, przetwarzając Twoje dane osobowe. W związku z tym przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych możemy opierać się na następujących podstawach prawnych:

 • Zgoda. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam pozwolenia (tj. zgody) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Dowiedz się więcej o wycofaniu zgody.
 • Uzasadnione interesy. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uznamy, że jest to zasadnie konieczne do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych, a interesy te nie przeważają nad Twoimi interesami oraz podstawowymi prawami i wolnościami. Na przykład możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w niektórych z opisanych celów, aby:
 • Wysyłanie użytkownikom informacji o ofertach specjalnych i rabatach na nasze produkty i usługi.
 • Zobowiązania prawne. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, takich jak współpraca z organem egzekwowania prawa lub agencją regulacyjną, wykonywanie lub obrona naszych praw lub ujawnianie Twoich danych jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowany.
 • Istotne zainteresowania. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy uznamy, że jest to konieczne dla ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów strony trzeciej, np. w sytuacjach związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.

Z prawnego punktu widzenia jesteśmy generalnie „administratorem danych” zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, ponieważ to my określamy środki i/lub cele przetwarzania danych, które przeprowadzamy. Niniejsza informacja o ochronie prywatności nie ma zastosowania do danych osobowych, które przetwarzamy jako „podmiot przetwarzający dane” w imieniu naszych klientów. W takich sytuacjach klient, dla którego świadczymy usługi i z którym zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych, jest „administratorem danych” odpowiedzialnym za Twoje dane osobowe, a my jedynie przetwarzamy Twoje dane w jego imieniu zgodnie z Twoimi instrukcjami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat praktyk dotyczących prywatności naszych klientów, zapoznaj się z ich polityką prywatności i kieruj do nich wszelkie swoje pytania.

KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W skrócie: możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach opisanych w tej sekcji i/lub następującym kategoriom stron trzecich.
Dostawcy, konsultanci i inni zewnętrzni dostawcy usług. Możemy udostępniać Twoje dane zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom („stronom trzecim”), którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu i wymagają dostępu do takich informacji, aby wykonać tę pracę. Zawarliśmy umowy z naszymi stronami trzecimi, których celem jest pomoc w ochronie Twoich danych osobowych. Oznacza to, że nie mogą nic zrobić z Twoimi danymi osobowymi, chyba że im to poinstruujemy. Nie udostępnią również Twoich danych osobowych żadnej organizacji poza nami. Zobowiązują się również do ochrony danych, które przechowują w naszym imieniu i przechowywania ich przez okres, który poinstruujemy. Kategorie stron trzecich, którym możemy udostępniać dane osobowe, są następujące:

 • Dostawcy usług hostingu witryn internetowych
 • Narzędzia sprzedaży i marketingu
 • Usługi analizy danych

Może być również konieczne udostępnienie Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku, lub w trakcie negocjacji w sprawie fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości, lub części naszej działalności na rzecz innej firmy.

CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do gromadzenia i przechowywania Twoich informacji.
Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnalizatory WWW i piksele) w celu uzyskania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki korzystamy z takich technologii oraz możliwości odrzucenia niektórych plików cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

CZY TWOJE INFORMACJE SĄ PRZEKAZYWANE MIĘDZYNARODOWO?

W skrócie: możemy przesyłać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane w krajach innych niż Twój kraj.
Nasze serwery znajdują się w. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszych Usług z zewnątrz, pamiętaj, że Twoje dane mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych obiektach oraz przez strony trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe (patrz „Kiedy i komu udostępniamy Twoje dane osobowe?” powyżej), w i innych krajach.
Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Wielkiej Brytanii (WB) lub Szwajcarii, w tych krajach niekoniecznie obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych lub inne podobne przepisy tak kompleksowe jak te obowiązujące w Twoim kraju. Jednakże podejmiemy wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującym prawem.
Standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej:
Wdrożyliśmy środki mające na celu ochronę Twoich danych osobowych, w tym poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych pomiędzy spółkami z naszej grupy oraz pomiędzy nami a naszymi dostawcami zewnętrznymi. Klauzule te nakładają na wszystkich odbiorców obowiązek ochrony wszystkich przetwarzanych przez nich danych osobowych, pochodzących z EOG lub Wielkiej Brytanii, zgodnie z europejskimi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Nasze standardowe klauzule umowne mogą zostać udostępnione na żądanie. Wprowadziliśmy podobne odpowiednie zabezpieczenia u naszych zewnętrznych dostawców usług i partnerów. Dalsze szczegóły możemy udostępnić na żądanie.
Wiążące reguły korporacyjne:
Obejmują one zestaw Wiążących Reguł Korporacyjnych („WRK”) ustanowionych i wdrożonych przez nas. Nasze zasady WRK zostały uznane przez organy ochrony danych EEA i Wielkiej Brytanii za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, które przetwarzamy na arenie międzynarodowej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne).
Jeżeli nie mamy uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), w bezpieczny sposób przechowuj swoje dane osobowe i izoluj je od dalszego przetwarzania do czasu, aż będzie możliwe ich usunięcie.

JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI?

W skrócie: Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.
Wdrożyliśmy odpowiednie i uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednakże pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków mających na celu zabezpieczenie Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet ani technologia przechowywania informacji nie może być w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i w niewłaściwy sposób gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować Twoje dane. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do i z naszych Usług odbywa się na Twoje własne ryzyko. Dostęp do Usług należy uzyskać wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIELETNICH?

W skrócie: Nie gromadzimy świadomie danych od dzieci w wieku poniżej 18 lat ani nie prowadzimy wobec nich działań marketingowych.
Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich dzieciom. Korzystając z Usług, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat lub że jesteś rodzicem, lub opiekunem takiej osoby niepełnoletniej i wyrażasz zgodę na korzystanie z Usług przez taką osobę niepełnoletnią. Jeśli dowiemy się, że zebrano dane osobowe użytkowników w wieku poniżej 18 lat, dezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione kroki, aby niezwłocznie usunąć takie dane z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem[email protected].

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: w niektórych regionach, np. w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Wielkiej Brytanii (UK) i Szwajcarii, przysługują Ci prawa umożliwiające większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Możesz sprawdzić, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.
W niektórych regionach (takich jak EOG, Wielka Brytania i Szwajcaria) przysługują Ci pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) do żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; (vi), jeśli ma to zastosowanie, do przenoszenia danych; oraz (vii) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz zgłosić taką prośbę, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w części „JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?” poniżej.

Rozważymy każde żądanie i podejmiemy działania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Jeśli mieszkasz na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę doorganu ochrony danych swojego państwa członkowskiego lub organu ochrony danych w Wielkiej Brytanii.
Jeśli mieszkasz w Szwajcarii, możesz skontaktować się zFederalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Informacji.
Wycofanie zgody: Jeśli opieramy się na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?” poniżej.
Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jego cofnięciem ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które odbywa się w oparciu o zgodną z prawem podstawę przetwarzania inną niż zgoda.
Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych i promocyjnych:W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszych komunikatów marketingowych i promocyjnych, klikając link rezygnacji znajdujący się w wysyłanych przez nas e-mailach lub kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych w sekcji „JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ”. O TYM OGŁOSZENIU?” poniżej. Zostaniesz wówczas usunięty z list marketingowych. Możemy jednak nadal komunikować się z Tobą – na przykład w celu wysyłania Ci wiadomości związanych z usługami, które są niezbędne do administrowania i korzystania z Twojego konta, w celu odpowiadania na prośby o usługi lub w innych celach niemarketingowych.
Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała je. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług.
Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące Twoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas e-mail na adres [email protected].

KONTROLA FUNKCJI NIEŚLEDZENIA

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które możesz aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i gromadzić danych o Twojej aktywności związanej z przeglądaniem Internetu. Na tym etapie nie został sfinalizowany żaden jednolity standard technologiczny rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żadne inne mechanizmy, które automatycznie informują o Twojej decyzji o rezygnacji ze śledzenia online. Jeżeli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w poprawionej wersji niniejszej Polityki prywatności.

CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?

W skrócie: Tak, w razie potrzeby zaktualizujemy to powiadomienie, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawiona” i zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, publikując w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas e-mail na adres [email protected]
Jeżeli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jesteśmy „administratorem” Twoich danych osobowych. Wyznaczyliśmy nas na naszego przedstawiciela w EOG. Możesz skontaktować się z nimi bezpośrednio w sprawie przetwarzania przez nas Twoich danych.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE O Tobie zbieramy?

Na podstawie przepisów obowiązujących w Twoim kraju możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub je usunąć.

ice casino online
Ice Casino
Zagraj w unikatowe gry w Ice Casino i dostań hojne bonusy za rejestrację!
vulkan-logo
Vulkan Vegas
Zapraszamy do świata rozrywki i emocji w Vulkan Vegas! Czekają na Ciebie niezapomniane doświadczenia oraz atrakcyjne bonusy powitalne!
Hit’n’Spin
Hit’n’Spin
Odkryj niezwykły światy hazardu w Hit’n’Spin i skorzystaj z ekskluzywnych bonusów już teraz!